Spanish Diploma Course Results, Batch (2016-17)

Spanish Diploma Course Results, Batch (2016-17)

Student Name

    Grammar     

    Written Expression    

    Oral    

    Total    

Dipti Sharma

54

56

55

165

Vijay Sharma

57

69

60

186

Lokesh

68

79

68

215

    Prashant Surendar    

68

68

76

212

Vipin Rawat

71

66

60

197

Akansha Rajput

50

59

55

164

Yogesh Saraswat

70

73

67

210

Rakesh Kamaran

84

81

80

245

Udit Khanna

76

57

75

208

Himanshu Sharma

74

78

72

224

Avin Pundir

78

78

80

236

Tariq Usmani

76

80

88

244

Abhirath Garg

74

81

76

231

Kanishk Kumar

61

71

64

196

Arshad Saifi

55

58

80

193

Faisal Ali

60

74

70

204

Vikrant Sharma

62

77

80

219

Md. Nazam

55

59

68

182

Priyank Sharma

65

76

74

215

Sultan Ali

67

73

68

208

For Spanish Demo Class